Nomi-Tek AS
Bølerveien 13
1455 Nordre Frogn
Telefon: 66 96 00 00

Kjell Arne Søvde
Mobil: 99 58 34 00
kjell.arne@nomi-tek.no

Jean Robert Søvde
Mobil: 901 19 846
jean.robert@nomi-tek.no